رازهای رسیدن به موفقیت و خودشکوفایی

رایگان
کد : DP-990909
برند : میثم صالحی

اطلاع به دوستان

چگونه از رازهای رسیدن به موفقیت و خودشکوفایی مطلع شوم؟!

در این مینی دوره آموزشی، با شما در خصوص راه و روش های تغییر و تحول و بازسازی درونی و ذهنی سخن گفته شده که پیش نیازی است برای رسیدن به موفقیت و پشت سر گذاشتن شرایط بد و بحران ها.

شما می توانید با گوش دادن به این دوره آموزشی (فایل های صوتی آموزشی) و سپس با رجوع به درون خود، دلیل به دنیا آمدن و فلسفه وجودی خودتان را مجددا به یاد بیاورید و یاد بگیرید که چطور می توانید به تن رسالت ذاتی خود، جامه عمل بپوشانید.

هر بار که خسته و دلسرد شدید و فکر کردید که انرژی تان افت کرده، با گوش دادن به این فایل های صوتی به خودتان کمک کنید تا دوباره به حرکت بیفتید، از هدف هایتان دور نشوید، رویاهایتان را فراموش نکنید و دوباره شروع کنید. در انتهای این دوره آگاه می شوید که دنیای واقعی الزاما دنیایی نیست که تصورش می کنیم و به آن باور داریم.

این دوره به شما نقشه راه و مراحل ساخت ساختمان موفقیت تان را نشان می دهد؛ از این رو گوش دادن چند باره این دوره آموزشی و انگیزشی برای همه گروه های سنی اکیدا توصیه می شود. فرصت را از دست ندهید و برای خودتان کاری کنید.

 

موفقیت از آن توست ...


مدت زمان کل دوره آموزشی و تعداد فایل های صوتی:

7 فایل صوتی (پادکست) | 50 دقیقه


دمو | پخش فایل صوتی